Välkommen till
Vasabyrån

En redovisningsbyrå som är nischad mot ideella föreningar.

Våra kunder finns i huvudsak bland Saco- och TCO-anslutna förbund, branschorganisationer och de bolag och stiftelser som är knutna till förbund och föreningar. Vi ansvarar för rutiner och processer inom redovisning, lönehantering och medlemsavisering. 

Hos oss har våra kunder personlig kontakt med erfarna och kompetenta medarbetare med hög servicegrad.

Redovisning

Vi tar hand om den samlade redovisningen från fakturor och transaktioner till bokslut och allt som sker däremellan.

Värdepapper

Vi tar hand om redovisning och skatteberäkning av vinst, förlust och avkastning av värdepapper. 

Löner och HR

Digital hantering av HR- och löneprocessen från planering och avvikelserapportering av medarbetarnas arbetstid till lönehantering, löneutbetalning och arbetsgivardeklaration  

Ramavtal

Vi erbjuder våra kunder verksamhetsstöd genom ramavtal inom en rad tjänster och produkter 

Medlemsavisering

Vi tar hand om avisering av medlemsavgifter per medlem i MySoft. Vi ser också till att pricka av inbetalningar och skicka påminnelse när dessa saknas. 

Ekonomistyrning

Vi stöttar våra kunder med budgetprocess samt uppföljning och analys av verksamheten. 

Konferensanläggning

I källarvåningen har vi en konferensanläggning som erbjuder en rad olika möjligheter för möten och event. I första hand är dessa tillgängliga för våra kunder.

Verksamhetsstöd

Vi tar hand om verksamhetsstöd inom en rad områden för IT-stöd och kontorsservice