Kontakt

Styrelse

  • Styrelseordförande: Ulrika Edwinson, förbundsdirektör Sveriges Psykologförbund
  • Ledamot: Helena Pepa, förbundsdirektör Fysioterapeuterna
  • Ledamot: Maria Andrén Bergström, förbundsdirektör Sveriges Skolledare
  • Ledamot: Martin Östberg, förbundsdirektör Sveriges Farmaceuter