Våra tjänster

Vasabyrån är en servicebyrå som levererar tjänster inom redovisning, lönehantering och medlemsavisering. Våra kunder är i huvudsak fackförbund inom Saco och TCO.

Vi samarbetar med välkända leverantörer som tillhandahåller digitala lösningar för ett effektivt och informationssäkert arbetssätt. Vi strävar efter att ständigt förbättra och effektivisera våra tjänster i samarbete och i dialog med våra kunder.

Våra medarbetares kompetens är viktig för oss och vi arbetar ständigt med att hålla oss uppdaterade inom lagstiftning och praxis.

Är du ännu inte kund hos Vasabyrån kontakta oss gärna för ett möte där vi berättar mer om vad vi kan hjälpa er med.

Redovisning

Vi har redovisningskonsulter med hög kompetens och lång erfarenhet av redovisning inom förbundsvärlden. Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig trygga med de tjänster vi levererar. Våra kunder har både bolag, fastigheter och stiftelser med blandade momsregler och skattskyldighet. Vi har hög kompetens och stor vana vid att hantera detta.

Vi arbetar i väl beprövade verktyg för leverantörs- och kundreskontra, bokslut, årsredovisning och deklaration.

Det är lätt att bli kund hos oss. Vi startar varje nytt uppdrag med att kartlägga kundens processer och rutiner för att på bästa möjliga sätt implementera uppdraget hos oss.

Lönehantering och HR

Våra löneadministratörer har hög kompetens och lång erfarenhet av lönehantering inom förbundsvärlden. Vi arbetar i väl beprövade verktyg för avvikelserapportering, löneberedning, utlägg och reseräkningar. Vi har också stöd för att digitalt stötta HR-processer inom lönekartläggning, kompetenskartläggning, medarbetarsamtal och on/off-boarding.

Vi har erfarenhet av att hantera kollektivavtal med en rad olika variationer och därmed god vana att anpassa löneberedningen efter respektive kunds behov. Det är viktigt för oss att våra kunder är trygga med de tjänster vi levererar. Vi håller oss uppdaterade inom aktuell lagstiftning och praxis. Genom SRF Auktorisering finns hög kompetens inom löneområdet bland våra medarbetare.

Det är lätt att bli kund hos oss. Vi startar varje nytt uppdrag med att kartlägga kundens processer och rutiner för att på bästa möjliga sätt implementera uppdraget hos oss.

Medlemsavisering

Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av medlemshantering inom förbundsvärlden. Vi hanterar aviseringar, inbetalningar och avräkning mot medlemsreskontran samt bemannar våra kunders funktioner för personlig medlemsservice. Vi arbetar i team för att säkerställer att vi alltid har flera medarbetare som har kunskap om varje kunds rutiner och processer.

Vi har ett tätt samarbete med våra kunder för att hålla oss uppdaterade i de regelverk för medlemskap som gäller inom respektive förbund. Det är viktigt för oss att våra kunder är trygga med de tjänster vi levererar.

Det är lätt att bli kund hos oss. Vi har väl beprövade rutiner för att implementera nya kunder.

Ekonomistyrning

När det finns behov av att se över ekonomistyrmodeller, styrelserapportering och budgetprocessen så hjälper vi våra kunder med detta i tät dialog tillsammans.

Vi har stor erfarenhet av att skapa kalkyler, diagram och presentationsmaterial som används vid beslutsfattande.

Värdepapper

Vi har kompetens och erfarenhet av att hantera redovisningen från de flesta större kapitalförvaltare och banker som finns på den svenska marknaden. Vi hjälper våra kunder att beräkna skatt på realiserad avkastning och bokföra vinst, förlust, utdelning och kostnader.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er.