Kunder

Våra kunder finns i huvudsak bland Saco- och TCO-anslutna förbund, fastigheter, bolag och stiftelser. Här presenterar vi ett urval av våra kunder.

Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik.

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund för receptarier och apotekare.

Sveriges Skolledarförbund är den samlade rösten för alla skolledare i Sverige.

Fysioterapeuterna är ett professions- och fackförbundet för fysioterapeuter (sjukgymnaster).

Sveriges Veterinärförbund (SVF) är ett fackförbund och en intresseorganisation för veterinärer och veterinärstudenter.

Förbundet Reservofficerarna är en aktiv facklig part som företräder landets reservofficerare gentemot arbetsgivaren Försvarsmakten.

Polisförbundet är ett fackligt yrkesförbund för poliser. 92 % av alla aktiva poliser är medlemmar hos oss.

Forena är facket för dig som jobbar på ett försäkringsbolag, på en bank som ägs av ett försäkringsbolag eller hos en försäkringsförmedlare

Journalistförbundet, SJF, är yrkes- och fackförbundet för dig som arbetar i den svenska mediebranschen.

Trygghetsfonden TSL erbjuder stöd för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist och behöver hjälp till nytt jobb.

PTK arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten för privatanställda tjänstemän – på jobbet, mellan jobb och efter arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att förhandla kollektivavtal, samverka med fackförbund och utbilda förbundsanställda och förtroendevalda.

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor har som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser.

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla Sveriges arkitekter och arkitektstudenter. Vi arbetar på uppdrag av medlemmarna för att arkitekter ska ha en bred och ledande roll, goda förutsättningar att verka och bra arbetsvillkor – för en bättre arkitektur.

SYLF är en yrkesförening inom Läkarförbundet. Vi arbetar för att läkare tidigt i karriären – under tiden de arbetar mellan examen och specialistbevis – ska ha så goda förutsättningar som möjligt för att bidra till en god vård och vårdens utveckling.