Hem

Välkommen till VasaByrån!

vasagatan_liten

Vi är en servicebyrå som har sitt ursprung ur fyra fackförbunds sökande efter ett sätt att hantera administrativa arbetsuppgifter fortlöpande och med hög kvalitet till rimlig kostnad.

Genom våra tjänster inom ekonomi finns både tid och pengar att spara. Vi tar tillsammans med våra kunder fram effektiva rutiner som säkerställer en korrekt hantering av kundernas löpande bokföring, leverantörsbetalningar, fakturering och lön. Effektiva rutiner bidrar till att minimera revisorns arbete och garanterar att skatter och avgifter betalas in i rätt tid.

Vi hanterar på ett professionellt och kvalitetssäkrat sätt hela kedjan från kundens godkända underlag till årsredovisningar och arkivering. Men vi ställer även krav på att våra kunder levererar kompletta underlag så att vi tillsammans verkar för att hålla kostnaderna nere. Genom att göra rätt från början sparas mycket tid som kan ägnas åt kärnverksamheten.

Vi har goda upparbetade kontakter med auktoriserad revisor, skattejurister och andra experter som hänger ihop med ekonomi och administration av organisationer och företag.

Våra områden:
• Löner
• Kund- och leverantörsreskontra
• Redovisning
• Värdepappershantering
• Deklarationer
• Skattefrågor

För mer information, kontakta oss!

Vasabyrån AB
Box 3215
103 64  Stockholm
Besöksadress:
Vasagatan 48
111 20 Stockholm
Organisationsnummer: 556549-4316