Våra tjänster

CARRRLIEEEEE_full size

Välkommen till VasaByrån!

Vi är en servicebyrå för administrativa tjänster som har sitt ursprung ur fyra mindre fackförbunds sökande efter en effektiv lösning av medlemsadministration och ekonomi.

Ekonomisk redovisning och bokföring är den tjänst som väckt störst intresse utanför
ägarkretsen men vi är även verksamma inom medlemsregister, vaktmästeri och upphandling
av kontors- och fastighetstjänster.

Vi kan erbjuda en helhetslösning innehållande
ekonomimedlemsservice och konferens eller enstaka tjänster och lösningar.

Under respektive område kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda.